MS SharePoint dokumentu elektroniskā parakstīšana un validācija

MS SharePoint 2010 un MS SharePoint 2013 dokumentu elektroniskās parakstīšanas un validācijas komponentes ļauj lietotājam veidot un parakstīt elektroniskus dokumentus, kā arī veikt elektroniski parakstīto dokumentu pārbaudi (validāciju). Dokumentu elektroniski var parakstīt personas, kurām ir LVRTC izsniegta eParaksta viedkarte vai PMLP izsniegta eID Personas apliecība ar derīgiem elektroniskā paraksta un autentifikācijas sertifikātiem.

MS SharePoint 2010 un MS SharePoint 2013 dokumentu elektroniskās parakstīšanas un validācijas komponentes nodrošina sekojošu funkcionalitāti:

  • Dokumentu elektronisku parakstīšanu;
  • Elektroniski parakstītu dokumentu pārbaudi (validāciju);
  • Elektroniski parakstītu dokumentu satura atpakošanu.

MS SharePoint 2010 un MS SharePoint 2013 dokumentu elektroniskās parakstīšanas un validācijas komponentes ir izveidotas kā MS SharePoint WSP pakotne, kas jāuzstāda uz visiem MS SharePoint 2010 Front-end serveriem. Dokumentu elektroniskās parakstīšanas un validācijas komponente ir jāaktivizē katrā vietņu kolekcijā atsevišķi un jāreģistrē, izmantojot licencēšanas atslēgu. Licencēšanas atslēga tiek piešķirta pēc pieprasījuma katrai vietņu kolekcijai atsevišķi.

Dokumentu elektroniska parakstīšana

Dokumentu elektroniskā parakstīšanā notiek sekojošos formātos:

  • EDOC formātā (LVRTC eDoc 2.0 dokumenta formāts, ar datnes paplašinājumu .edoc);
  • PDF formātā (ar datnes paplašinājumu .pdf).

Ir iespēja atlasīt un parakstīt dokumentus no vairākām MS SharePoint dokumentu kopām.

Dokumentu elektroniskā parakstīšana tiek nodrošināta no MS SharePoint interfeisa:

  • Poga MS SharePoint dokumentu bibliotēkas izvēlnē;
  • Poga MS SharePoint dokumenta kartiņas izvēlnē;
  • Poga MS SharePoint dokumentu kopas izvēlnē.

Pēc dokumenta parakstīšanas elektroniski parakstītais dokuments tiek saglabāts turpat, kur bija parakstāmais dokuments(-i), - atbilstošajā MS SharePoint dokumentu kopā vai MS SharePoint dokumentu bibliotēkā.

Elektroniski parakstītu dokumentu pārbaude (validācija)

Elektroniski parakstītu dokumentu pārbaude (validācija) notiek sekojošiem fomātiem:

  • EDOC formātā (LVRTC eDoc 1.01, eDoc 1.02 un eDoc 2.0 dokumenta formāti, ar datnes paplašinājumu .edoc);
  • PDF formātā (ar datnes paplašinājumu .pdf).

Elektroniski parakstītu dokumentu satura atpakošana

Elektroniski parakstītu dokumentu satura atpakošana notiek EDOC formātā (LVRTC eDoc 1.01, eDoc 1.02 un eDoc 2.0 dokumenta formāti, ar datnes paplašinājumu .edoc).

Pēc dokumenta atpakošanas elektroniski parakstītais dokuments tiks saglabāts turpat, kur ir elektroniski parakstītais dokuments, - atbilstošajā MS SharePoint 2010 dokumentu kopā vai MS SharePoint 2010 dokumentu bibliotēkā.