Universāla apstiprināšanas komponente

Izmantojot SIA 3Ro izstrādāto apstiprināšanas komponenti, ir iespējams nokonfigurēt dažādas apstiprināšanas plūsmas jebkuriem SharePoint sarakstiem un bibliotēkām.

Apstiprināšanu ir iespējams iedarbināt, vienuma attēlošanas formā (display form) klikšķinot uz pogas „To approve”:

Atveras apstiprināšanas plūsmas palaišanas logs. Ja apstiprināšanas konfigurācijā ir norādīts, ka lietotājam ir iespēja mainīt apstiprināšanas plūsmu un apstiprināšanas secību konkrētam vienumam, tad apstiprināšanas plūsmas palaišanas logā var to izdarīt:

Pēc apstiprināšanas palaišanas ir iespējams sekot līdzi apstiprināšanai vienuma attēlošanas formā (display form):

Kad lietotājs, kuram ir jāveic apstiprināšana atver savu apstiprināšanas uzdevumu, tiek atvērta vienuma attēlošanas forma (display form), kurā ir aktīvas pogas „Approve” un „Reject”:

 

Apstiprināšanas statusu var redzēt:

  • vienuma attēlošanas formā (display form)

  • sarakstā kā apstiprināšanas statusa attēlu (dzeltens, sarkans vai zaļš rombiņš):

Apstiprināšanas konfigurēšana

Konfigurēšanas logā ir jānorāda sekojoša informācija:

  • Saraksts, kura vienumi tiks apstiprināti

  • Uzdevumu saraksts, kurā tiks pievienoti apstiprināšanas uzdevumi

  • Webdaļas nosaukums

  • Apstiprināšanas secības veidne, kura tiks izmantota apstiprināšanai

  • vai palaižot apstiprināšanas plūsmu kādam konkrētam vienumam, lietotājam ir iespēja mainīt apstiprināšanas secību un apstiprinātājus

Apstiprināšanas secības veidnes tiek konfigurētas MS SharePoint sarakstā. Katrai apstiprināšanas secības veidnei ir savs nosaukums, kuram tiek piekārtoti apstiprinātāji un to secība apstiprināšanas plūsmā. Apstiprinātāji var apstiprināt gan secīgi, gan paralēli. Ir iespēja norādīt apstiprinātāju grupu (tiks uzskatīts par apstiprinātu, tiklīdz viens no šīs grupas būs apstiprinājis).