Pakalpojumi

 1. Konsultācijas par MS SharePoint uzstādīšanu, konfigurēšanu un lietošanu
   
 2. MS SharePoint uzstādīšana:
  • MS SharePoint instalācija
  • MS SQL Server instalācija un konfigurācija
  • Sasaistes izveide ar MS Active Directory
  • Sasaistes izveide ar e-pasta serveri
  • Lietotāju un grupu izveide, piesaiste MS SharePoint
  • Lietotāja piekļuves atļauju un lomu definēšana
    
 3. MS SharePoint konfigurācija un lietojamība:
  • Vietņu, sarakstu un dokumentu bibliotēku izveide
  • Metadatu definēšana (lauku obligātums, unikalitātes pārbaude, izmēra ierobežojums)
  • Piekļuves atļauju definēšana sarakstiem un dokumentu bibliotēkām
  • Skatījumu izveide
  • Webdaļu izveide
  • Lietotāju informācijas sinhronizācijas apjoma definēšana (amats, struktūrvienība, e-pasts, attēls, u.c.)
  • Satura apstiprināšanas un versiju kontroles mehānisma definēšana
  • Diskusiju dēļu, aptauju, sapulču darbavietu, paziņojumu, saišu u.c. reģistru izveide un konfigurācija
    
 4. Pielāgotu uz MS SharePoint platformas veidotu risinājumu izstrāde:
  • Pielāgotu vienumu pievienošanas, apskates un rediģēšanas formu izstrāde
  • Atgādinājumu funkcionalitātes izstrāde
  • Automātiska dokumentu (MS Word, MS Excel) izveide, izmantojot formā vai sistēmā ievadītos datus
  • Dokumentu vai vienumu apstiprināšanas darba plūsmu izstrāde un ieviešana
  • Sagatavoto dokumentu elektroniska parakstīšana
  • Dinamisku piekļuves atļauju maiņas principu izstrāde
  • InfoPath balstītu risinājumu izstrāde un uzturēšana
  • Citu pielāgotu risinājumu izstrāde, balstoties uz klienta biznesa prasībām